ఈ భూమ్మీద 4 లక్షల జాతుల కంటే ఎక్కువ మొక్కలు ఉన్నా ఇవి ఒక దానితో మరొకటి పోలిక ఉండదు.  కొన్ని మొక్కలు, వాటికి సంబంధించిన పూలు జంతువుల వలె వికసిస్తాయి.   10 రకాల  ఈ పూల గురించి తెలుసుకుందామా..

1. ఇంపాటియన్స్ పిట్టాసిన (చిలుక పువ్వు): ఈ చెట్టుకు పూసే పువ్వులు అచ్చం చిలకలాగా ఉంటాయి. వాటికవే ముడుచుకొని అక్కడ పక్కి కూర్చున్నట్లు కనిపిస్తాయి. భారతదేశంతో పాటు థాయ్ లాండ్, బర్మా వంటి ఆసియా దేశాల్లో ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.

2. వైట్ ఎగ్రెట్ ప్లవర్: నార్త్ అమెరికాలో దీనికి సంబంధించిన మొక్కులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కొంగను పోలినట్లుగా దీని పువ్వు ఉంటుంది.  పర్వత ప్రాంతాల్లో సుమారు 1500 మీట్ల ఎత్తులో పెరుగుతుంది.

3. మంకీ ఆర్కిడ్: అచ్చం కోతి ముఖంలా కనిపించే ఈ మొక్కల పుష్పాలు దక్షిణ అమెరికాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.  కోతి భయపడినట్లు చూస్తూ ఉండే  పువ్వు మొక్క అసాధారణమైనది.

4. రాబిట్ సక్యులెంట్: సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా కనిపిందే ఇది అచ్చం కుందేలులా కనిపిస్తుంది. ఈ మొక్క కాండాలు కుందేలు చెవుల వలె మలుచుకొని ఆకర్షిస్తాయి.

5. డాల్పిన్ సక్యులెంట్: ఈ మొక్క ఎక్కువగా దక్షిణాఫ్రికాలో కనిపిస్తుంది. దీని ఆకులు డాల్ఫిన్ చేప వలె తిరిగి ఉంటాయి. పచ్చని రంగులో ఉండే వీటిని ప్రత్యేకంగా చూస్తే గానీ కనిపించవు.

6. డోవ్ అర్చిడ్: ఈ మొక్కకు సంబంధించిన పూవులు పనామా నుంచి పెరిస్టెరియా ఎలాటా ఆర్చిడ్ అనే శాస్త్రీయ నామాన్ని కలిగి ఉంది. మధ్య ఆఫ్రికాలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

8. రెడ్ బటర్ ఫ్లై: ఎగురుతున్న సీతాకోక చిలుకలా కనిపించే ఈ మొక్క పుష్పం ఎక్కువగా బ్రెజి ల్ లో కనిపిస్తుంది.  మొక్క 60 నుంచి 120 సెంటిమీటర్లు పెరుగుతుంది.

9. ఫ్లై ఆర్కిడ్: ఎగురుతున్న కందిరీగలా కనిపిస్తుందిఈ మొక్క పుష్పం. యూరోప్ లో మాత్రమే కనిపించే ఈ అరుదైన మొక్క పరాగ సంపర్కం కోసం దానిపై వాలే కీటకాలతో పోరాడుతుంది.

10. బాట్ ఫ్లవర్: ఆగ్నేసియా దేశాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ మొక్క పర్పుల్ కలర్లో ఆకర్షిస్తుంది. దీని పుష్పంలో నుంచి తీగలు బయటకు వచ్చినట్లు కనిపించి అలరిస్తుంది.

Off-white Banner

Thanks For Reading...