మహత్తర శక్తి  పీఠం శ్రీశైలం. ఈ క్షేత్రాన్ని ఏ నెలలో దర్శిస్తే ఎలాంటి ఫలితం వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

Image Credit : google

చైత్ర మాసంలో దర్శిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. ఆయుష్షు పెరుగుతుంది. వైశాఖ మాసంలో ఇక్కడకు వెళితే లక్ష గోవులను దానం చేసిన పుణ్యం కలుగుతుంది. 

Image Credit : google

జ్యేష్ట మాసంలో సందర్శిస్తే బంగారంతో దానం చేసిన ఫలితం ఉంటుంది. కోరికలు నెరవేరతాయి. ఆషాఢ మాసంలో దేవుడిని దర్శిస్తే బంగారు రాసులను దానం చేసినంత పుణ్యం వస్తుంది..

Image Credit : google

శ్రావణ మాసంలో ఇక్కడకు వస్తే పొలమును పంటతో పాటు పండితుడికి దానం చేసినంత ఫలితం దక్కుతుంది. భాద్రపద మాసంలో సందర్శిస్తే కోటి కపిల గోవులను దానం చేసినట్లు అవుతుంది. 

Image Credit : google

అశ్వయుజ మాసంలో వెయ్యి కన్యాదానాలు చేసినంత ఫలితం ఉంటుంది. పాపాలు తొలగిపోయి ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. 

Image Credit : google

కార్తీక మాసంలో వాజపేయ యాగం చేసినంత పుణ్యం పొందుతారు.

Image Credit : google

మార్గశిర మాసంలో పౌండరీక యాగం చేసినంత లాభం ఉంటుంది. పాపాలు పటాపంచలవుతాయి. రాజసూయ యాగం చేసిన ఫలితం సొంతమవుతుంది. 

Image Credit : google

ఫాల్లుణ మాసంలో తరగని సంపదలు పొందవచ్చు. సౌతామణి యాగఫలం దక్కుతుంది. పుణ్యం కూడా లభిస్తుంది.

Image Credit : google