సోషల్ మీడియాలో ఆటంబాబులు నటీమణులు సురేఖవాణి, ఆమె కూతురు సుప్రీత.

సోషల్ మీడియాలో సందడి చేసే ఈ ఇద్దరూ తాజాగా హాస్య బ్రహ్మ బ్రహ్మానందంను కలిశారు.