తల్లీ కూతుళ్లు సినిమాల్లోకంటే సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయిపోయారు..

నటి సురేఖ వాణి తాజాగా తన కూతురుతో కలిసి సోషల్ మీడియా విజయసంకేతం చూపిస్తూ ఎద అందాలు పంచింది..

మదర్స్ డేను వీరిద్దరూ ఘనంగా జరుపుకున్నారు.