నటి సురేఖా వాణికి మించిన క్రేజ్ ఆమె కూతురు సుప్రీత సంపాదించుకుంది.

తాజాగా పండుగ పూట వంకాయ రంగు చీర ధరించి కొంగును పక్కకు జరిపి మరీ తన ఎద అందాలు చూపిస్తూ రెచ్చగొట్టింది.