జీవిత రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక చేసింది చాలా తక్కువ సినిమాలే..

అందులో హిట్అయినవి కొన్నే. సినిమా అవకాశాలు తగ్గడంతో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాపై పడిపోయింది.

తాజాగా ఎద అందాలు చూపిస్తూ నడుం ఒంపులతో కుర్రకారుకు హీట్ పుట్టిస్తోంది.

నునులేత సూర్యుడి కిరణాల చాటున పరదాల మధ్య తన అందాలు ఆరబోస్తోంది.

ఎదలను ఒంపుగా చూపిస్తూ కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.

హీరోయిన్ గా బ్రేక్ రాకపోవడంతో ఇక సోషల్ మీడియాలోనే శివాత్మిక ఠారెత్తిస్తోంది..