రష్మిక మందాన్న ఎద అందాలు జాలువారాయి.. ఠారెత్తించే ఆమె సోయాగాల చూపులు గుచ్చుకుంటున్నాయి..

రష్మిక మందాన్న బ్లాక్ టైట్ డ్రెస్ లో అందాలు ఆరబోసింది..

కురులు జారవిడిచి తన్మయత్వంతో మైమరిచిన ఆమె ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.