మీ పిల్లల మైండ్ ను టీవీతో, ఫోన్ తో లింక్ చేశారా? మరి వారి ఫ్యూచర్ గురించి ఒకసారి అయినా ఆలోచిస్తున్నారా? ఇలాంటి పనుల వల్ల వారి మెదడుకు అసలు పనే ఉండదు.

Image Credit : google

పిల్లల మెదడుకు పని పెట్టేలా కొన్ని పొడుపు కథలను వారిని అడుగుతూ ఉండండి. ఇలా చేయడం వల్ల వారి బ్రెయిన్ ఇంఫ్రూవ్ అవుతుంది. అందుకే కొన్ని పొడుపు కథలు మీకోసం..

Image Credit : google

పండుతో ప్రశ్న :  “నేను ఒక పండు. పండినప్పుడు పసుపు రంగులో ఉంటాను. కోతులు నన్ను ప్రేమిస్తాయి. నేను తరచుగా ఒక సమూహంలో కనిపిస్తాను. నేను ఏమిటి?” సమాధానం: అరటి.

Image Credit : google

పండుగ పజిల్ : “నేను లైట్లు, స్వీట్లు, బాణసంచాతో జరుపుకుంటాను. ప్రజలు తమ ఇళ్లను అలంకరించుకుంటారు. బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఇంతకీ నేను ఏంటి? సమాధానం: దీపావళి.

Image Credit : google

క్లాసిక్ చిక్కు : “నేను నోరు లేకుండా మాట్లాడతాను. చెవులు లేకుండా వింటాను. నాకు శరీరం లేదు, కానీ నేను గాలితో జీవిస్తాను. ఇంతకీ నేను ఎవరిని. సమాధానం: ఒక ప్రతిధ్వని.

Image Credit : google

ఆకార పజిల్ : “నాకు నాలుగు సమాన భుజాలు, నాలుగు లంబ కోణాలు ఉన్నాయి. నన్ను గుర్తుపట్టారా? సమాధానం: ఒక చతురస్రం.

Image Credit : google

జంతువు : “నేను రెక్కలు లేకుండా ఎగరగలను. నేను కళ్ళు లేకుండా ఏడవగలను. నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా చీకటి నాట్యం చేస్తుంది. తెలుసా నేను ఎవరినో?" సమాధానం: ఒక మేఘం.

Image Credit : google

ఎందుకు ప్రయోజనం : ఇలాంటి పొడుపుకథల వల్ల పిల్లల మైండ్ చాలా షార్ప్ అవుతుంది. ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి చాలా విధాలుగా ఆలోచిస్తుంటారు. అందుకే ప్రతి రోజు ఇలా అడుగుతూ ఉండండి. 

Image Credit : google