బుల్లితెర బ్యూటీ అషురెడ్డి ఈ నడుమ ఎక్కువగా విదేశాల్లోనే ఉంటుంది.

ఇప్పుడు మరో వెకేషన్ లో ఉంది. అక్కడ పొట్టి డ్రెస్ లో కూర్చుని.. తన ఎద పరువాలను చూపించేసింది. అంతే కాకుండా ఇందులో తన థండర్ థైస్ కూడా బాగానే హైలెట్ అవుతున్నాయి.