సినిమాల్లో చేసినవి పద్ధతైన అక్కపాత్రలే.. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం సురేఖ వాణి ఆటం బాంబ్

 తాజాగా సురేఖవాణి తన కూతురు సుప్రీతతో కలిసి పార్టీలో ఎంజాయ్ చేసింది.. ముద్దులతో ముంచేసింది..

తన భర్త బర్త్ డేను సురేఖ ఘనంగా నిర్వహించింది. కూతురుతో కలిసి జరుపుకుంది..