శ్రద్ధాదాస్.. ఎద అందాలతో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది..

వైట్ గౌనులో టాప్ లేపేలా దుస్తులు వేసుకొని హొయలు ఒలుకుతోంది..

వైట్ బ్యాగ్రౌండ్ లో ఒక గోడకు ఆనుకొని శ్రద్ధ కవ్వించేలా ఫోజులు ఇచ్చింది..

తన అందాలన్నీ పోతపోసినట్టుగా ఇందులో చూపించేసింది.

శ్రద్ధాదాస్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఫొటోలు ఇప్పుడు కాకరేపుతున్నాయి..

నెటిజన్లు శ్రద్ధాను చూసి హాట్ కామెంట్లతో రెచ్చిపోతున్నారు.