సోషల్ మీడియా హాట్ బాంబ్ గా అవతరించింది అషురెడ్డి.

పొట్టి బట్టల్లో విపరీతమైన స్కిన్ షో చేస్తుంది.

హద్దులు దాటేసినట్లుగా ఉండే అషురెడ్డి ఎక్స్పోజింగ్ మీద విమర్శలు వెల్లువెత్తుతాయి.

పైగా నా బట్టల్లో ఎలాంటి తప్పులేదు. మీ కళ్ళలోనే కామం ఉందంటూ తిరిగి కౌంటర్లు వేస్తుంది.