అషురెడ్డి తాజాగా షార్ట్ ఫ్రాక్ లో హాట్ సిట్టింగ్ ఫోజుల్లో మైండ్ బ్లాక్ చేసింది.

పబ్లిక్ లో అషురెడ్డి తెగించింది. అషురెడ్డి ఫ్రాక్ బాగా చిన్నగా ఉంది.

దీంతో ఫ్యాను గాలి తగిలిందా అషురెడ్డి పరువు గోవిందా అంటూ పలువురు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

అషురెడ్డి లేటెస్ట్ ఫోటో షూట్ వైరల్ అవుతుంది.