పంట కాలువలో నీటి కుక్కలు

అమలాపురం పంట కాలువలో వింత జంతువులు,వింత కుక్కలను చూసి భయపడుతున్న జనం,అమెజాన్ నదిలో కనిపించే నీటి కుక్కలు గోదావరి వరదలో కనిపించడంతో వింతగా చూస్తున్న జనం.

 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.