పంట కాలువలో నీటి కుక్కలు

Amazon water dogs found in Godavari flood water,Godavari floods updates,Viral water dogs near Godavari

అమలాపురం పంట కాలువలో వింత జంతువులు,వింత కుక్కలను చూసి భయపడుతున్న జనం,అమెజాన్ నదిలో కనిపించే నీటి కుక్కలు గోదావరి వరదలో కనిపించడంతో వింతగా చూస్తున్న జనం.

 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.