ట్రాఫిక్ పోలీస్ ని ఆపిన వాహనదారుడు!

కొత్త చట్టం తెచ్చిన తంటలా? లేకా యాదృచ్చికంగా జరుగుతున్న సంఘటనల్లో? తెలియదు కానీ.. గత ప్రవర్తనకు కొంచం భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు వాహనదారులు. ఆ విషయాన్ని ఈ వీడియో చూస్తే అర్థంకావొచ్చు..! ఒకసారి చూడండి మరి..

 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.