ఆర్టీసీ పై కెసిఆర్ ద్వంద వైఖరి!

ఏరుదాటేదాకా ఏటి మల్లన్న-ఏరు దాటాకా బోడి మల్లన్న" అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు మన కెసిఆర్ గారు కావాలంటే మీరే ఈ వీడియో చూడండి మీకే అర్థమైది

 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.