ఉద్యొగాలు కేవలం వైసీపీ కార్యకర్తల కోసమే:కన్నా

వైసీపీ గత 100 రోజుల పాలన లో కేవలం వాళ్ళకోసమే వారు అన్నట్టుగా ప్రవర్తించారు. కానీ అది సరి కాదు అంటూ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ప్రెస్ తో మాట్లుడుతున్నారు. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో చూద్దాం...
 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.