ఉక్రెయిన్ లో మేకల అందాల పోటీలు

Goat beauty contest in ukraine,goat beauty contest,ukraine updates

ఆకర్షణీయంగా ముస్తాబు చేసి మేకలను పోటీలకు తీసుకువస్తున్న యజమానులు,పోటీలో గెలిచిన మేకకు మూడువేల రూపాయలతో పాటు పూల కిరీటం,ఇతర మేకలకు పదిహేను వందల రూపాయలతో పాటు క్యారెట్ నెక్లెస్ బహుమానం.పోటీలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన మార్తా అనే మేక.

 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.