ప్రాణం తీసిన క్రికెట్!

విశాఖ పాత కరాసాలో ఘోరం జరిగింది ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటున్న సమయంలో ఇద్దరి మధ్య వచ్చినా గొడవ విజయ్ అనే పిల్లవాని ప్రాణం తీసింది. పూర్తి వివరాలకు ఈ వీడియో చూద్దాం...

 
 

0 Comments

Write a comment ...
Post comment
Cancel
    Please submit your comments.